بهره‌برداری از «موتور دیزل ملی» در حوزه‌های دریایی و زرهی

سود‌برداری از «موتور دیزل ملی» در ع...

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “سود‌برداری از «موتور دیزل ملی» در...

بیشتر بخوانید... ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
بازدید امیر خانزادی از پایگاه‌های دریایی خرمشهر، خارک و بوشهر

بازدید امیر خانزادی از پایگاه‌های د...

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “بازدید امیر خانزادی از پایگاه‌های دریایی...

بیشتر بخوانید... ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
فرمانده نهاجا از پایگاه شهید فکوری بازدید کرد

فرمانده نهاجا از پایگاه شهید فکوری ...

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “فرمانده نهاجا از پایگاه شهید فکوری...

بیشتر بخوانید... ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
وزیر اطلاعات عید سعید فطر را به مسلمین جهان تبریک گفت

وزیر معلومات عید سعید فطر را به مسل...

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “وزیر معلومات عید سعید فطر را...

بیشتر بخوانید... ۲۷ خرداد ۱۳۹۷