سردار پاکپور دارای نشان «فتح یک»

سردار پاکپور حاوی نشان «فتح یک»

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “سردار پاکپور حاوی نشان «فتح یک»”...

بیشتر بخوانید... ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
اورژانس هوایی هوانیروز در 17 استان کشور فعال است

اورژانس هوایی هوانیروز در ۱۷ استان ...

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “اورژانس هوایی هوانیروز در ۱۷ استان...

بیشتر بخوانید... ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
نشان‌های معاون هماهنگ‌ کننده نهاجا

نشان‌های معاون هماهنگ‌ کننده نهاجا

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “نشان‌های معاون هماهنگ‌ کننده نهاجا” که...

بیشتر بخوانید... ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
مسابقات «جام دریا» باعث افزایش دوستی کشورهای حوزه دریاچه خزر می‌شود

مسابقات «جام دریا» دلیل گسترش دوستی...

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “مسابقات «جام دریا» دلیل گسترش دوستی...

بیشتر بخوانید... ۲۰ مرداد ۱۳۹۷