اطلاعیه وزارت اطلاعات درباره فعالیت جریان‌های مشکوک و ضدانقلاب

اطلاعیه وزارت معلومات پیرامون فعالی...

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “اطلاعیه وزارت معلومات پیرامون فعالیت جریان‌های...

بیشتر بخوانید... ۲۶ مرداد ۱۳۹۶
سرلشکر باقری از مسجد دیانت آنکارا بازدید کرد

سرلشکر باقری از مسجد دیانت آنکارا ب...

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “سرلشکر باقری از مسجد دیانت آنکارا...

بیشتر بخوانید... ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
آیین تجلیل از آزادگان نیروی هوایی ارتش برگزار شد

آیین تجلیل از آزادگان نیروی هوایی ا...

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “آیین تجلیل از آزادگان نیروی هوایی...

بیشتر بخوانید... ۲۴ مرداد ۱۳۹۶
پرداختن به آمادگی جسمانی یکی از اولویت‌های ارتش است

پرداختن به آمادگی جسمانی یکی از اول...

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “پرداختن به آمادگی جسمانی یکی از...

بیشتر بخوانید... ۲۳ مرداد ۱۳۹۶