روزی که هیمنه پوشالی آمریکا با حماسه پاسداران دریادل در هم شکست

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “روزی که هیمنه پوشالی آمریکا با حماسه پاسداران دریادل در هم شکست” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد.

به نوشته گروه دفاعی ایمنی دفاع پرس، در آستانه یک روز درخشان در تاریخ انقلاب و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
قرار داریم؛ روزی که  سند هویت و سنگ زیرین بنای افتخارات نیروی دریایی
سپاه پاسداران در خلیج فارس به شمار می‌آید.

در چنین روزی هیمنه سرسلسله استکبار در دوران معاصر با حماسه چند پاسدار جوان مؤمن دریادل در هم شکست و هیبت پوشالی ایشان فرو ریخت.

مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص حماسه شهید نادر مهدوی و هم
رزمانش چنین فرمودند: امثال نادر مهدوی و آن هایی که همراه ایشان بودند، آن
افرادی که آن کارهای بزرگ را انجام دادند، برق چشم دریافت کردند از دشمن؛ آبرو
دادند به ملت ایران و قدرت نظام اسلامی را و جمهوری اسلامی را به رخ دشمن
کشیدند؛ اینها باید یادشان زنده بماند؛ اینها باید در تاریخ مکتوب و تاریخ
شفاهی، نامشان و یادشان برجسته شود؛ بازهم که دشمنی های دشمنان هم بایستی
شناخته بشود.
 
آنها تصویری از خود  را به دنیا القا کرده بودند که
تنها کافی بود به کشوری که مشکلی با ایشان  پیدا می کردند و یا نقشه ای برایش
داشتند و یا در پی باج خواهی از ایشان بودند، نگاه چپ می کردند یا این که نه،
مطرح می کردند سربازهایمان تکمیل حمله شده اند و یا این که اظهار می‌کردند
ناوهای جنگی مان را می خواهیم به سوی شما حرکت دهیم؛ در اکثر موارد تنها
همین تشر کافی بود تا کشور مقابل وادار به تسلیم شده و نظام کشورش از هم
بپاشد و نیازی هم به عملیات نظامی نبود.

این به دلیل هیبت و هیمنه
ای بود که سردمدار نظام سلطه یعنی آمریکا در فکر و ذهن دیگران ترسیم کرده
بود و دیگران هم فکر می کردند همین است و جز این نیست و با این ابرقدرت نمی
شود مخالفتی کرد و چیزی برخلاف میل و خواسته اش اراده و  اجرا کرد.

صدها عملیات ریز و درشت و سرنوشت ساز مقابله به مانند دریایی به وسیله
ناوگروه شهید مهدوی، تغییر معادله تفاوت جنگ تحمیلی به وسیله نیروی دریایی در
خلیج فارس، به استیصال کشاندن کشورهای حامی صدام در خلیج فارس به ویژه
مستاصل کردن حامیان مالی و اقتصادی این رژیم در منطقه، رساندن پیغام مظلومیت
ملت ایران سوار بر امواج خبری رخدادهای خلیج فارس که دنیا روی این نقطه
تمرکز و حساسیت مخصوصی داشت و دهها مورد شبیه به را اگر در یک کفه ترازوی
ارزیابی قرار دهیم، بی تردید یک چیز دیگر را اگر در کفه دیگر این ترازو
بگذاریم ممکن است به سادگی این دو کفه با یکدیگر برابری کنند و حتی این کفه
سنگین تر هم دیده شود و آن چیزی نیست جز درهم شکسته شدن هیمنه و هیبت
آمریکا در خلیج فارس به وسیله شهید مهدوی و همرزمانش.

هیبت و هیمنه ای
که آمریکا در سالهای بعد از ماجرای ویتنام از خود در محیط ذهنی ملت ها و
کشورها القا و ایجاد کرده بود و پیوسته نان این هیبت و هیمنه تلقین شده را
می خورد و کسی جرأت نداشت به خودش اجازه دهد که در مسیر خواسته های نامشروع
و باج خواهی ظالمانه آنها مانعی ایجاد کند و یا در مقابل آنها اندک
ایستادگی و مقاومتی داشته باشد و چنین حالتی در دریا دو صد چندان وجود
داشت.

به این خاطر که ساختار قدرت نظامی آمریکا، دریاپایه است و
برداشت از چنین ساختاری در یک محاسبه نه چندان پیچیده این است که آمریکایی
ها بخشی از بالاترین درجه زور و قدرت و تجهیزاتشان را در نگاه دریایی
خودشان متمرکز کرده اند.

سردار شهید نادر مهدوی و ۹ دلاور دریادل
همرزمش با اسم نماینده هایی از جامعه در بیشتر مواقع تکمیل سپاه پاسداران انقلاب
اسلامی، در ماجرای ۱۶ مهر سال ۱۳۶۶ مستقیم و بی واسطه و در عین حال جانانه و
پهلوانانه در مقابل زورگویی و تعدی گری ناوگان دریایی آمریکا – در شرایط
بسیار سخت و دشوار آن روزهای خلیج فارس-  با کمترین قابلیت ها با اینحال با اراده
ای مصمم و پولادین و پشتوانه ای قوی و مستحکم که ریشه در باور و باور
عمیق آنها داشت، ایستادند و دست به کار خیلی بزرگی زدند و آن عبارت بود از
“در هم شکستن هیمنه پوشالی ابرقدرتی به اسم آمریکا در دریا”  و این کار را
تا تازه ترین نفس به شکلی استادانه اجرا کردند و این ممکن است مهلک ترین ضربه به
آنان بود و ساقط شدن بالگرد پیشرفته آنها، تلف شدن چندین عدد از نفرات و وارد
شدن خسارت به بخشی از شناورهای آنان در این مسئله در مقابل آن ضربه سنگین،
چیزی به حساب نمی آمد.

حتما بخوانید   مواضع سخیف و بی‌ادبانه ترامپ خریدار ندارد/ قدرت دفاعی و موشکی را با استناد به برنامه ارتقاء می‌دهیم

نمونه دیگری از کارهای اقدام ناوگروه شهید مهدوی
این بود که در پردازش دشمن پیرامون نیروهای انسانی و توانمندی آدم های
انقلاب اسلامی خانه تکانی بنیادی ایجاد کرد و ممکن است برای بار نخست بود که
سکانداران نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس با تمام وجود چهره هایی از
نمایندگان جبهه مدافعان انقلاب اسلامی را بی هیچ واسطه ای دیده کرده و
بررسی اجزای انسانی قدرت ما به اتاق های فکر آنها راه پیدا کرد و ممکن است یکی
از هسته های مقابله آنها با فرهنگ پیشرو ما زمانی شکل گرفت که با حماسه
نادر مهدوی ها به این باور دست پیدا کردند که چگونه یک انسان می تواند در
پرتو فرهنگ پاسداری و مکتب انقلاب اسلامی حتی با حداقل قابلیت ها، به باور
ایستادگی در مقابل بزرگترین قدرت های مدعی عالم دست بیابد و استاد
بلامنازع “سود گیری حداکثری از حداقل قابلیت ها و فرصت ها” شود، به شکلی
که با ترکیب و تلفیق ویژه و ماهرانه ای از قدرت و مهارت، برای زورگویی و
زیاده خواهی موجودی در قواره آمریکا، مساله هایی بطور کلی حقیقی و موانعی بطور کلی
جدی و عینی ایجاد نماید.

شهید مهدوی و یارانش با اسم یکی از هسته های ابتدایی و عملیاتی
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که با پیروی از مکتب عاشورا،
حماسه به یادماندنی ۱۶ مهر ۱۳۶۶را ایجاد کرد، غیر از درس هایی که به
متجاوزان و تعدی گران داد، خونی تازه و در عین حال سرشار از جرأت، جسارت،
ابتکار، خلاقیت، نهراسیدن از دشمن، ایمان به هدف و باور به تحقق وعده های
خدا را در جان نیروهای انقلاب تزریق کرد تا امتداد این نسل به پشتوانه
دانش، توانمندی و قدرتی که کسب کرده است، مملو از این باور خدشه ناپذیر شود
که می توان با اتکای به چنین قدرت ممکن آمده ی اطمینان بخش، در مقابل
مدعی ترین قدرت های سلطه جو و استکباری عالم ایستاد.

در قاموس این
توانمندی، که “نیروی انسانی با مشخصه های انقلاب اسلامی” و “قدرت ترکیبی”
دو رکن اصلی آن است، پیشرفته ترین ناوها و شناورهای دشمن در شرایط اقتضایی و
اشتباه فاحش محاسباتی ایشان، می تواند به آهن پاره ای سرگردان در دریا و یا
قطعاتی از هم گسیخته در قعر آب ها مبدل شود و پایگاه های استقراری دشمن با
هر استعدادی از نیرو، در یک بازه زمانی غیر قابل تصور به منطقه ای بطور کلی
فاقد علائم حیات انسانی مبدل گردد.

بدین خاطر اقدام متهورانه و
شجاعت آمیز سرداران شهید مهدوی، گرد، شفیعی، توسلی، محمدی ها، آبسالان و
مبارکی در دریا و کارهای و برکات ارزشمند و بی مانند آن بر روند افزایش و پیشرفت و
بالندگی نیروی دریایی سپاه، جمعی از متولیان امر را به پیگیری جدی این
فرضیه واداشته است که به پاس مجاهدت های صورت گرفته و نقش مهم نیروی دریایی
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دریا و به نشانه قدرشناسی از شهدای گرانقدر
این نیرو در خلیج فارس، روز حماسه سازی و شهادت سردار شهید نادر مهدوی و
همرزمانش با اسم بهترین گزینه برای نامگذاری روزی با اسم”روز نیروی
دریایی سپاه” مطرح شود.

به هر حال جریان سیال و در بیشتر مواقع جاری و
تولید کننده ی نسل شهید مهدوی ها در نظامات گوناگون دفاعی و رزمی سری ای چون
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با سازمانی از قدرت ترکیبی،
غیر از کسب توفیق با اسم یکی از عنصر های حاوی بالاترین و تأثیرگذارترین
میزان هم کاری در شکل گیری و ایجاد قدرت بازدارندگی، از رسالت ارتقاء کارایی و
روز آمدسازی اقداماتی که در همین چارچوب هدف گذاری شده است نیز لحظه ای 
غافل نبوده و نیست.

حتما بخوانید   ارتش نقش مهمی در تامین امنیت اقتصاد کشور دارد

دشمن در سایه این قدرت مسلم بازدارندگی، به این
نتیجه و باور رسیده است که ممکن است شروع یک جنگ نظامی را تحت کنترل، اختیار و
اراده خودش داشته باشد و بر همین اساس به آن ورود کند با اینحال خوب می داند که
ادامه، انتهای و حتی دامنه آن جنگ بی هیچ تردیدی در محدوده توان، اراده،
اختیار و پیش بینی ایشان جایی نخواهد داشت.

با این شرایط، در یک نظام
هزینه- فایده که اتفاقا قلب و مغز پردازش نظام سلطه استکباری را تشکیل می
دهد و در محیط متأثر از قدرت بازدارندگی موجود، میزان سود- فایده و دستاورد
ممکن دشمن در مقابل آسیب ها، خسارت ها و زیان هایی که به خودش می بیند
بسیار کمتر خواهد بود و شرایط به شکلی نیست که دشمن هر کاری خواست بکند و
هر خسارتی که اراده کرد وارد نماید و در طرف دیگر پاسخی فراخور و پشیمان
کننده دریافت نکند و حریفی بطور کلی دست و پا بسته در پیش رو داشته باشد و لذا
حتی اگر اندک تعقلی در ساختار فکری دشمن باقی باشد، کفایت می کند تا به پرهیز
از ارتکاب چنین اشتباهی در برپاساختن جنگی دیگر علیه نظام مقدس اسلامی حکم
دهد.

نتیجه ای که از این معادله می توان گرفت این است که رجز خوانی
و تهدید جمهوری اسلامی ایران به جنگ نظامی، یاوه و هذیان گویی بیش نیست و
یا بر مبنای هوشیاری و آگاهی هایی که امروزه به روشنی حاصل شده، این یاوه
گویی امکان دارد در چارچوب یک تاکتیک جنگ و عملیات روانی و یا بر مبنای برنامه
نخ نمای ایران هراسی با نیت جذب و جلب خریدار دست به نقد برای رونق بخشیدن
به کارخانه های اسلحه سازی و انعقاد قراردادها و معاهده های بطور کلی یک طرفه
به نفع خود صورت می گیرد و حالت دیگری که در جهان احتمالات و تخیلات و بر
این پایه که فرض محال، محال نیست می توان تصور کرد این که رجز خوانی و
تهدید جمهوری اسلامی ایران به حمله نظامی در حال مستی و زوال عقل و متأثر
از اشتباه فاحش محاسباتی صورت بگیرد که اگر چنین باشد، بارزترین نشانه زوال
عقل زمامداران نظامی است که چنین یاوه ای سر می دهد.   

با اینحال مسئله
مهم و بنیادی، انجام مسئولانه، دلسوزانه و جهادی تکالیف، کارها و مسئولیت ها
و ادامه راهبرد حفظ، نگهداری و تقویت قدرت بازدارندگی و روز آمدسازی آن
است که کار و مأموریت بسیار مهمی است و به خاطر خدا با اجماعی که به سوی
حصول نهایی آن در حرکت هستیم، همه عرصه ها برای استمرار چنین راهبردی
امکان دارد. 

حماسه سازی رزمندگان و سرداران رشیدی از قبیل مهدوی ها،
چمران ها، باکری ها، خرازی ها، جهان آراها، زین الدین ها، بروجردی ها، کاوه
ها، صیاد شیرازی ها، همت ها و… در طول سال های دفاع مقدس موفق شد دیرفهم
ترین سیاست گذاران جبهه دشمن را به این نتیجه برساند که انقلاب اسلامی با
جنگ نظامی از بین رفتنی نیست و جبهه نظامی علیه این انقلاب، راه به هیچ
نتیجه دلخواهی برای آنان باز نخواهد کرد و لذا طبیعی است که در جستجوی گشودن
جبهه های دیگر و روشهای دیگری برای جلوگیری از نظام توانمند جمهوری
اسلامی ایران باشند و روزی که مسئله توانمندی هسته ای ما برای تشدید تحریم
ها مطرح شد، حتی بسیاری از کودکان جامعه ما به توجه به همه کودکی خوب فهمیدند
که برنامه این مسئله بهانه ای بیش برای تقویت جبهه تحریم علیه مردم ما نیست
چرا که اگر دغدغه سلاح هسته ای بود، خود آنها و رژیم های یاغی مورد خدمات رسانی
آنها که ده ها کلاهک اتمی در دست دارند و در حال تست نسل های چندم
بمب هسته ای هستند و هیچ کس در دنیا متعرض آنها نیست. 

به هر حال دشمن ناامید و ناکام از بکار بستن دیگر ترفندها، همه امید
و دلخوشی و حتی همه وجودش را به پیگیری روند تحریم ها علیه ما گره زده
است، به شکلی که در این جبهه نیز به مانند آن چه در طول سالهای جنگ
تحمیلی دیدیم و اسنادی که برای نسل های امروزمان باقی و در معرض است، همان
دشمن که امروز جبهه عوض کرده است، ارتکاب بالاترین و بدترین جنایت ها را
در مسیر پیش روی عملیاتی این جبهه نیز قرار داده است و دایره تحریم های خودش
را بعضا تا دریغ داشتن عده ای داروهای حیاتی و اقلام ویژه بیماران ویژه، از
مردم  و اخلال شرم آور و ددمنشانه در معیشت، اشتغال و زندگی هر روزه مردم
ما پیشرفت و گسترش داده و کار را تا جایی پیش برده است که به تعبیر یکی
ازمسئولان، علیرغم همه عوامفریبی هایی که دشمن از خود نمایش داده و نقابهای
فریبنده ای که به چهره زده و تلاش کرده است تا علیرغم ارتکاب همه جنایت ها،
چهره ای مردم دوست به خود بگیرد، با اینحال در چنین موقعیتی، ددمنشی دشمن در این
جبهه نیز علیه ما به مرحله یقین و اثبات و اطمینان رسیده است و اکنون
بسیاری از مردمان ما به خوبی می دانند که اگر جریان آب آشامیدنی مردم ما هم
به دست این دشمن بود- دشمنی که از ارتکاب هیچ جنایتی ابا ندارد-  آب را هم
از ملت ما دریغ و مضایقه می کرد و مشمول تحریم خودش قرار می داد.

حتما بخوانید   فتوای آیت الله سیستانی و هدایت‌های رهبری عامل پیروزی ارتش و مردم عراق است

علیرغم همه معضلات و دسیسه های رنگارنگ دشمن، انقلاب و جمهوری اسلامی
ایران نه تنها ذره ای از ادامه راه خود برای تحقق آرمان هایش عقب نشینی
نکرده و در عزم و اراده ایشان خللی وارد نیامده حتی به موفقیت های غیر قابل
تصور و بسیار مهم و در عین حال تعیین کننده ای نیز دست یافته است و
امروز با عنایت خدای متعال، از بالاترین میزان نفوذ و تأثیرگذاری فکری در
سطح منطقه وجهان دارا است که از لحظه حیات این انقلاب تا امروز، بی
سابقه است.

همه اینها نشان می دهد که علیرغم خواست دشمنان و بدخواهان و به رغم
همه دسیسه ها و نیرنگ های آنان، چراغ انقلاب اسلامی ایران نه تنها کم فروغ
تر نشده که به هر میزان از عمر آن قبلی بر فروغ و روشنایی آن اضافه شده است. 

بی هیچ تردیدی، این شرایط در سایه مجاهدت ها، ایثارها، از خودگذشتگی
ها و عملکرد بصیرتمندانه، آگاهانه و هوشمندانه ملت ایران و مؤمنان مخلص و
مجاهدان خستگی ناپذیر از یه سو و رهبری های عالمانه و حکیمانه با این وجود فقیه
لحظه وانگهی، حاصل آمده است و با حصول چنین شرایطی، لطف و امداد الهی
هم عرصه ظهور و بروز پیدا خواهد نمود.

آن چه  نباید در هیچ شرایطی از لحاظ دور داشت، تمرکز و توجه حداکثری
به پیگیری روند رو به افزایش انقلاب اسلامی و تکیه بر نظر و باور اطمینان
بخش الهی است.  روند رو به افزایش انقلاب اسلامی در شرایطی که بخشی از آن
ترسیم شد، گواه این حقیقت مسلم است که؛ وعده الهی تخلف ناپذیر است مشروط به
این که ما بر این راه حقی که در پیش گرفته ایم باقی باشیم و به لوازم آن
ملتزم و به انجام تکالیف، وظایف و مسئولیت هایمان متعهد و پایبند باشیم و
همه توان و مساعی خودمان را به خدمت بگیریم.

یک باز هم یاد و خاطره سردار شهید نادر مهدوی و همرزمان شهیدش و
همه شهدای انقلاب اسلامی را گرامی می داریم و باور داریم که پاسداشت این
اسطوره ها و نمادها، تکریم همه سجایای انسانی و فضائل اخلاقی و اشاعه بخش
فرهنگ، ایثار، مقاومت و ایستادگی در مسیر حق طلبی است.

بر روح و روان مطهر شهیدان نادر مهدوی، بیژن گرد، غلامحسین توسلی،
نصرالله شفیعی، خداداد آبسالان، مجید مبارکی و مهدی محمدی ها که در ماجرای
تجاوز و تعدی ناوگان دریایی آمریکا در خلیج فارس، جانانه ایستادند و به
جلوگیری از آنان برخاستند و غیر از وارد ساختن خسارات قابل توجه به آنان و
ساقط کردن بالگرد پیشرفته و گرفتن تلفات انسانی از آنان، غرور و هیمنه
آنها را در هم شکستند و بالاخره خود نیز شهد شیرین شهادت نوشیدند،  درود
می فرستیم و در سالروز حماسه جاویدان و شهادت افتخار آمیزشان، با همه آنان
تجدید عهد و پیمان کرده و بر ادامه راهشان  هم قسم می شویم.

انتهای پیغام/ ۲۱۱

امیدواریم نوشته “روزی که هیمنه پوشالی آمریکا با حماسه پاسداران دریادل در هم شکست” مورد قبول علاقه مندان قرار گرفته است.

منبع

نویسنده : 
تاریخ انتشار : مهر ۱۶, ۱۳۹۶
دسته بندی : دفاع و امنیت

دیدگاههای کاربران