حماسه و جهاد

تصرف ایران همیشه جزء برنامه‌های استراتژیک قدرت‌های خارجی بوده است

تصرف ایران در بیشتر مواقع جزء برنامه‌های استراتژیک قدرت‌های ...

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “تصرف ایران در بیشتر مواقع جزء برنامه‌های استراتژیک قدرت‌های خارجی بوده است” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد.

۲۸ مرداد ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
با پیشنهاد «ابراهیم» کردستان آزاد شد

با توصیه «ابراهیم» کردستان آزاد شد

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “با توصیه «ابراهیم» کردستان آزاد شد” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته خبرنگار فرهنگ و هنر

۲۷ مرداد ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
نمایشگاه «عکس و سند آزادی اسرا» برپا شد

کنفرانس «تصویر و سند آزادی اسرا» برپا شد

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “کنفرانس «تصویر و سند آزادی اسرا» برپا شد” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته خبرنگار حماسه

۲۶ مرداد ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
سنگر امروز دفاع از کشور میدان ایثارگری فرهنگی و اجتماعی است

سنگر امروز دفاع از کشور میدان ایثارگری فرهنگی و اجتماعی است

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “سنگر امروز دفاع از کشور میدان ایثارگری فرهنگی و اجتماعی است” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به

۲۵ مرداد ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
دشمن به دنبال برهم زدن ثبات کشور است/ امروز نیازمند ایثار در عرصه اقتصادی هستیم

دشمن در جستجوی برهم زدن ثبات کشور است/ امروز نیازمند ایثار د...

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “دشمن در جستجوی برهم زدن ثبات کشور است/ امروز نیازمند ایثار در عرصه اقتصادی هستیم” که امیدواریم مورد بهره برداری

۲۴ مرداد ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
ماجرای شفا یافتن «ابراهیم» با نظر لطف امام زمان (عج)/ برای دفاع حرم آماده‌ایم

ماجرای شفا یافتن «ابراهیم» با نظر لطف امام لحظه (عج)/ برای د...

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “ماجرای شفا یافتن «ابراهیم» با نظر لطف امام لحظه (عج)/ برای دفاع حرم تکمیل‌ایم” که امیدواریم مورد بهره برداری شما

۲۳ مرداد ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
ازدواج‌های عاشقانه به سبک شهدا

ازدواج‌های عاشقانه به سبک شهدا

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “ازدواج‌های عاشقانه به سبک شهدا” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. گروه حماسه و جهاد دفاع‌پرس: تصمیم داشتند

۲۲ مرداد ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
دیدار مدیرکل بنیادشهید تهران با خانواده‌های دو شهید منا

دیدار مدیرکل بنیادشهید تهران با خانواده‌های دو شهید منا

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “دیدار مدیرکل بنیادشهید تهران با خانواده‌های دو شهید منا” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته گروه

۲۱ مرداد ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
مسوولیت تبلیغات در زمان پدافند نسبت به آفند دشوارتر بود

مسوولیت آگهی در لحظه پدافند درمقایسه با آفند پیچیده تر بود

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “مسوولیت آگهی در لحظه پدافند درمقایسه با آفند پیچیده تر بود” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به

۲۰ مرداد ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
دلنوشته فرزند محسن رضایی برای پسر شهید حججی

دلنوشته فرزند محسن رضایی برای پسر شهید حججی

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “دلنوشته فرزند محسن رضایی برای پسر شهید حججی” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته گروه حماسه

۱۹ مرداد ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...