حماسه و جهاد

کتاب شهید تورجی‌زاده آماده چاپ شد

کتاب شهید تورجی‌زاده تکمیل چاپ شد

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “کتاب شهید تورجی‌زاده تکمیل چاپ شد” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته گروه فرهنگ و هنر

۶ بهمن ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
زندگی شهدا قابلیت ساخت سریال‌های تلویزیونی دارد

زندگی شهدا توانایی تولید سریال‌های تلویزیونی دارد

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “زندگی شهدا توانایی تولید سریال‌های تلویزیونی دارد” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. محمد حسین فریدونی، در حاشیه

۵ بهمن ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
هرگز از شهادت فرزندم پشیمان نشدم/ «دفترچه مراقبت» پسرم را آسمانی کرد

هرگز از شهادت فرزندم پشیمان نشدم/ «دفترچه مراقبت» پسرم را آس...

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “هرگز از شهادت فرزندم پشیمان نشدم/ «دفترچه مراقبت» پسرم را آسمانی کرد” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد.

۴ بهمن ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
شناسنامه عملیات بدر

شناسنامه عملیات بدر

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “شناسنامه عملیات بدر” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته گروه حماسه و جهاد دفاع پرس، «نبرد»،

۳ بهمن ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
پدر شهید قپانی درگذشت

پدر شهید قپانی درگذشت

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “پدر شهید قپانی درگذشت” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته گروه حماسه و جهاد دفاع پرس،

۲ بهمن ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
آغاز مرحله دوم طرح «هم‌عهدی با شهدا» با حضور ۶۰۰ دانش‌آموز

شروع مرحله دوم برنامه «هم‌عهدی با شهدا» با حضور ۶۰۰ دانش‌آمو...

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “شروع مرحله دوم برنامه «هم‌عهدی با شهدا» با حضور ۶۰۰ دانش‌آموز” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به

۱ بهمن ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
مادر شهید بهنام میرزاخانی تکریم شد+ فیلم

مادر شهید بهنام میرزاخانی تکریم شد+ فیلم

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “مادر شهید بهنام میرزاخانی تکریم شد+ فیلم” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته خبرنگار حماسه و

۳۰ دی ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
کارگاهی که چرخ‌هایش به نام و همت دختر شهید افغانستانی می‌چرخد

کارگاهی که چرخ‌هایش به اسم و همت دختر شهید افغانستانی می‌چرخ...

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “کارگاهی که چرخ‌هایش به اسم و همت دختر شهید افغانستانی می‌چرخد” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به

۲۹ دی ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
شهید «مظفرعلی ذوالقدر» و دفاعیه با صلابتش در جلسه دادگاه

شهید «مظفرعلی ذوالقدر» و دفاعیه با صلابتش در نشست دادگاه

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “شهید «مظفرعلی ذوالقدر» و دفاعیه با صلابتش در نشست دادگاه” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته

۲۸ دی ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
شهید قرآنی که برای کار جهادی النگوی همسرش را فروخت

شهید قرآنی که برای کار جهادی النگوی همسرش را فروخت

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “شهید قرآنی که برای کار جهادی النگوی همسرش را فروخت” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته

۲۷ دی ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...