دفاع و امنیت

سردار پاکپور دارای نشان «فتح یک»

سردار پاکپور حاوی نشان «فتح یک»

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “سردار پاکپور حاوی نشان «فتح یک»” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته خبرنگار دفاعی ایمنی دفاع

۲۳ مرداد ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
اورژانس هوایی هوانیروز در 17 استان کشور فعال است

اورژانس هوایی هوانیروز در ۱۷ استان کشور اکتیو است

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “اورژانس هوایی هوانیروز در ۱۷ استان کشور اکتیو است” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته گروه

۲۲ مرداد ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
نشان‌های معاون هماهنگ‌ کننده نهاجا

نشان‌های معاون هماهنگ‌ کننده نهاجا

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “نشان‌های معاون هماهنگ‌ کننده نهاجا” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته خبرنگار دفاعی ایمنی دفاع پرس،

۲۱ مرداد ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
مسابقات «جام دریا» باعث افزایش دوستی کشورهای حوزه دریاچه خزر می‌شود

مسابقات «جام دریا» دلیل گسترش دوستی کشورهای عرصه دریاچه خزر ...

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “مسابقات «جام دریا» دلیل گسترش دوستی کشورهای عرصه دریاچه خزر می‌شود” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به

۲۰ مرداد ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
ایران قهرمان مسابقات غواصی ارتش‌های جهان شد

ایران قهرمان مسابقات غواصی ارتش‌های جهان شد

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “ایران قهرمان مسابقات غواصی ارتش‌های جهان شد” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته گروه دفاعی ایمنی

۱۹ مرداد ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
اصحاب رسانه نمایشگران اقتدار دفاعی و توان بازدارندگی کشور هستند

اصحاب رسانه نمایشگران اقتدار دفاعی و توان بازدارندگی کشور هس...

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “اصحاب رسانه نمایشگران اقتدار دفاعی و توان بازدارندگی کشور هستند” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته

۱۸ مرداد ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
داوران ایرانی در مسابقات غواصی ارتش‌های جهان بسیار خوب عمل کردند

داوران ایرانی در مسابقات غواصی ارتش‌های جهان بسیار خوب رفتار...

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “داوران ایرانی در مسابقات غواصی ارتش‌های جهان بسیار خوب رفتار کردند” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به

۱۵ مرداد ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
نشان «فتح 2» بر سینه سردار «زین‌العابدین احمدی»

نشان «فتح ۲» بر سینه سردار «زین‌العابدین احمدی»

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “نشان «فتح ۲» بر سینه سردار «زین‌العابدین احمدی»” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته خبرنگار دفاعی

۱۴ مرداد ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
تشریح برنامه روز دوم مسابقات غواصی ارتش‌های جهان

تشریح برنامه روز دوم مسابقات غواصی ارتش‌های جهان

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “تشریح برنامه روز دوم مسابقات غواصی ارتش‌های جهان” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته گروه دفاعی

۱۳ مرداد ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
پاره شدن برجام، انگیزه‌ای برای مذاکره با آمریکا باقی نگذاشته است

پاره شدن برجام، انگیزه‌ای برای مذاکره با آمریکا باقی نگذاشته...

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “پاره شدن برجام، انگیزه‌ای برای مذاکره با آمریکا باقی نگذاشته است” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به

۱۲ مرداد ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...