دفاع و امنیت

یاوه‌گویی‌های ترامپ تازگی ندارد/ دشمن بداند که تهدید، پاسخ تهدید است

یاوه‌گویی‌های ترامپ تازگی ندارد/ دشمن بداند که تهدید، جواب ت...

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “یاوه‌گویی‌های ترامپ تازگی ندارد/ دشمن بداند که تهدید، جواب تهدید است” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به

۱۱ مرداد ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
هوادریای نداجا از کدام تجهیزات هوایی استفاده می‌کند؟

هوادریای نداجا از کدام ابزارهای هوایی سود میبرد؟

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “هوادریای نداجا از کدام ابزارهای هوایی سود میبرد؟” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته خبرنگار دفاعی

۱۰ مرداد ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
«دانش» و «جانبازی» نشان‌های سردار جلالی

«دانش» و «جانبازی» نشان‌های سردار جلالی

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “«دانش» و «جانبازی» نشان‌های سردار جلالی” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته خبرنگار دفاعی ایمنی دفاع

۹ مرداد ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
«قدر» کابوس صهیونیست‌ها

«قدر» کابوس صهیونیست‌ها

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “«قدر» کابوس صهیونیست‌ها” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. در سال خدمات رسانی از کالای ایرانی، گروه دفاعی

۸ مرداد ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
سرلشکر رضایی با سه نشان «فتح یک»

سرلشکر رضایی با سه نشان «فتح یک»

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “سرلشکر رضایی با سه نشان «فتح یک»” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته خبرنگار دفاعی ایمنی

۷ مرداد ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
نشان‌های معاون هماهنگ کننده نداجا

نشان‌های معاون هماهنگ کننده نداجا

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “نشان‌های معاون هماهنگ کننده نداجا” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته خبرنگار دفاعی ایمنی دفاع پرس،

۶ مرداد ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
مسابقات بین‌المللی نظامی در ارتقاء دانش دفاعی کشور مؤثر است

مسابقات بین‌المللی نظامی در ارتقاء دانش دفاعی کشور مؤثر است

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “مسابقات بین‌المللی نظامی در ارتقاء دانش دفاعی کشور مؤثر است” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. مسابقات نظامی

۵ مرداد ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
سپاه به عنوان الگویی جامع در نظام قرار گیرد

سپاه با اسم الگویی جامع در نظام قرار گیرد

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “سپاه با اسم الگویی جامع در نظام قرار گیرد” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته گروه

۴ مرداد ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
نشان‌های فرمانده دانشگاه هوایی ارتش

نشان‌های فرمانده دانشگاه هوایی ارتش

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “نشان‌های فرمانده دانشگاه هوایی ارتش” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته خبرنگار دفاعی ایمنی دفاع پرس،

۳ مرداد ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
داده‌نما/ «هویزه» مرزبان امنیت ایران

داده‌نما/ «هویزه» مرزبان امنیت ایران

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “داده‌نما/ «هویزه» مرزبان امنیت ایران” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. در سال خدمات رسانی از کالای ایرانی،

۲ مرداد ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...