فرهنگ و هنر

«تماشایی» تازه‌ترین اثر «میلاد عرفان‌پور»

«تماشایی» تازه‌ترین اثر «میلاد عرفان‌پور»

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “«تماشایی» تازه‌ترین اثر «میلاد عرفان‌پور»” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته خبرنگار فرهنگ و هنر دفاع

۱ مرداد ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
وفاداری به واقعیت سخت‌ترین کار در زندگینامه‌نویسی/ نیازمند ادبیات ماندگار هستیم

وفاداری به حقیقت سخت‌ترین کار در زندگینامه‌نویسی/ نیازمند اد...

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “وفاداری به حقیقت سخت‌ترین کار در زندگینامه‌نویسی/ نیازمند ادبیات ماندگار هستیم” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به

۳۱ تیر ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
تصویر دروغین داعش در قاب نقره‌ای سینماهای اروپا

تصویر دروغین داعش در قاب نقره‌ای سینماهای اروپا

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “تصویر دروغین داعش در قاب نقره‌ای سینماهای اروپا” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. گروه فرهنگ و هنر

۳۰ تیر ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
تغییر سبک زندگی با آموزه‌هی شهید «علیرضا خیاط ویس»

تغییر سبک زندگی با آموزه‌هی شهید «علیرضا خیاط ویس»

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “تغییر سبک زندگی با آموزه‌هی شهید «علیرضا خیاط ویس»” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته خبرنگار

۲۹ تیر ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
زیارت امامزادگان مصداق تعظیم شعائر الهی است/ وهابی‌ها درکی از مفهوم زیارت ندارند

زیارت امامزادگان مصداق تعظیم شعائر الهی است/ وهابی‌ها درکی ا...

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “زیارت امامزادگان مصداق تعظیم شعائر الهی است/ وهابی‌ها درکی از معنی زیارت ندارند” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار

۲۸ تیر ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
تاریخ شفاهی «از آبادان تا حلبچه» نقد و بررسی شد

تاریخ شفاهی «از آبادان تا حلبچه» نقد و بررسی شد

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “تاریخ شفاهی «از آبادان تا حلبچه» نقد و بررسی شد” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته

۲۷ تیر ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
انحراف سازمان مجاهدین از سال 53/ «الف میاندهی» نام مستعارام بود/ دفتر شعرم را از ترس ساواک آتش زدم

انحراف سازمان مجاهدین از سال ۵۳/ «الف میاندهی» اسم مستعارام ...

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “انحراف سازمان مجاهدین از سال ۵۳/ «الف میاندهی» اسم مستعارام بود/ دفتر شعرم را از ترس ساواک حریق زدم” که

۲۶ تیر ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
برنامه‌های تلویزیون در گرامی‌داشت دهه کرامت

برنامه‌های تلویزیون در گرامی‌داشت دهه کرامت

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “برنامه‌های تلویزیون در گرامی‌داشت دهه کرامت” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته گروه فرهنگ و هنر

۲۵ تیر ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
فضای گسترده ادبیات انقلاب جای کار بسیاری دارد

محیط گسترده ادبیات انقلاب جای کار بسیاری دارد

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “محیط گسترده ادبیات انقلاب جای کار بسیاری دارد” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته خبرنگار فرهنگ

۲۴ تیر ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
ما به نقاط مشترک نسل‌های مختلف در قالب اثر هنری پرداخته‌ایم

ما به نقاط مشترک نسل‌های مختلف در شکل اثر هنری پرداخته‌ایم

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “ما به نقاط مشترک نسل‌های مختلف در شکل اثر هنری پرداخته‌ایم” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به

۲۳ تیر ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...