فرهنگ و هنر

یادی از چهره‌های دینی و قرآنی که در سال 96 ابدی شدند

یادی از چهره‌های دینی و قرآنی که در سال ۹۶ ابدی شدند

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “یادی از چهره‌های دینی و قرآنی که در سال ۹۶ ابدی شدند” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد.

۲۷ اسفند ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
خاطره‌ای از واکنش رهبر انقلاب به شعری در وصف حضرت ام‌کلثوم (س)

خاطره‌ای از واکنش رهبر انقلاب به شعری در وصف حضرت ام‌کلثوم (...

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “خاطره‌ای از واکنش رهبر انقلاب به شعری در وصف حضرت ام‌کلثوم (س)” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد.

۲۶ اسفند ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
ماجرای نجات آیت الله نجفی مرعشی از مرگ، توسّط امام زمان (عج)

ماجرای نجات آیت الله نجفی مرعشی از مرگ، توسّط امام لحظه (عج)

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “ماجرای نجات آیت الله نجفی مرعشی از مرگ، توسّط امام لحظه (عج)” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد.

۲۵ اسفند ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
آخر هفته با «رسوایی۲» و «معراجی‌ها»

آخر هفته با «رسوایی۲» و «معراجی‌ها»

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “آخر هفته با «رسوایی۲» و «معراجی‌ها»” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته گروه فرهنگ و هنر

۲۴ اسفند ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
از رزمنده‌ای که روی مین رفت تا سرباز عراقی در بیمارستان اهواز

از رزمنده‌ای که روی مین رفت تا سرباز عراقی در بیمارستان اهوا...

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “از رزمنده‌ای که روی مین رفت تا سرباز عراقی در بیمارستان اهواز” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد.

۲۳ اسفند ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
در برابر چهارشنبه‌های سفید و کشف حجاب منسجم عمل نکردیم

در مقابل چهارشنبه‌های سفید و کشف حجاب منسجم رفتار نکردیم

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “در مقابل چهارشنبه‌های سفید و کشف حجاب منسجم رفتار نکردیم” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته

۲۲ اسفند ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
باید اهداف بزرگتری برای دانشگاه امام صادق ترسیم شود

باید اهداف بزرگتری برای دانشگاه امام صادق ترسیم شود

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “باید اهداف بزرگتری برای دانشگاه امام صادق ترسیم شود” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته خبرنگار

۲۱ اسفند ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
«رسم جهاد» به بازار کتاب رسید

«رسم جهاد» به مارکت کتاب رسید

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “«رسم جهاد» به مارکت کتاب رسید” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته گروه فرهنگ و هنر

۲۰ اسفند ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
راهیابی خان‌طومان به جشنواره ادبی و هنری دانشجویی ققنوس

راهیابی خان‌طومان به جشنواره ادبی و هنری دانشجویی ققنوس

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “راهیابی خان‌طومان به جشنواره ادبی و هنری دانشجویی ققنوس” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته گروه

۱۹ اسفند ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
کاروان هنرمندان «شهید آوینی» وارد یادمان والفجر ۸ شدند

کاروان هنرمندان «شهید آوینی» وارد یادمان والفجر ۸ شدند

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “کاروان هنرمندان «شهید آوینی» وارد یادمان والفجر ۸ شدند” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته خبرنگار

۱۸ اسفند ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...