فرهنگ و هنر

بخش تخصصی شهدای ترور در کتابخانه مجموعه سرچشمه افتتاح شد

بخش تخصصی شهدای ترور در کتابخانه سری سرچشمه افتتاح شد

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “بخش تخصصی شهدای ترور در کتابخانه سری سرچشمه افتتاح شد” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته

۸ تیر ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
اکران «تنگه ابوقریب» از 17 مرداد

اکران «تنگه ابوقریب» از ۱۷ مرداد

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “اکران «تنگه ابوقریب» از ۱۷ مرداد” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته گروه فرهنگ و هنر

۷ تیر ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
وفاداری به کتاب ویژگی اشعار این کنگره بود

وفاداری به کتاب خصوصیت اشعار این نشست بود

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “وفاداری به کتاب خصوصیت اشعار این نشست بود” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته خبرنگار فرهنگ

۶ تیر ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
تلاش برای افزایش میزان جایزه کتاب دفاع مقدس/ تمرکز امسال بعُد کیفی آثار است

تلاش برای گسترش میزان جایزه کتاب دفاع مقدس/ تمرکز امسال بعُد...

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “تلاش برای گسترش میزان جایزه کتاب دفاع مقدس/ تمرکز امسال بعُد کیفی کارهای است” که امیدواریم مورد بهره برداری شما

۵ تیر ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
شهید همدانی ما را به نوشتن کتاب تشویق کرد

شهید همدانی ما را به نوشتن کتاب ترغیب کرد

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “شهید همدانی ما را به نوشتن کتاب ترغیب کرد” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته خبرنگار

۴ تیر ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
هنرمند به صرف طرح یک آسیب اجتماعی به رسالت خود عمل نکرده است

هنرمند به صرف برنامه یک آسیب اجتماعی به رسالت خود رفتار نکرد...

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “هنرمند به صرف برنامه یک آسیب اجتماعی به رسالت خود رفتار نکرده است” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار

۳ تیر ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
چه گنبدی بشود گنبد طلای بقیع

چه گنبدی بشود گنبد طلای بقیع

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “چه گنبدی بشود گنبد طلای بقیع” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته گروه فرهنگ و هنر

۲ تیر ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
آغاز داوری هفتمین دوره ارزیابی قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم

شروع داوری هفتمین دوره ارزیابی قاریان و مدرسان قرائت قرآن کر...

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “شروع داوری هفتمین دوره ارزیابی قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به

۱ تیر ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
رقابت ده‌ها نوجوان موذن و مکبر در منطقه 13 تهران

رقابت ده‌ها نوجوان موذن و مکبر در منطقه ۱۳ تهران

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “رقابت ده‌ها نوجوان موذن و مکبر در منطقه ۱۳ تهران” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته

۳۱ خرداد ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
مشارکت 80 هزار استاد در برنامه‌های فرهنگی توسط نهاد رهبری

هم کاری ۸۰ هزار استاد در برنامه‌های فرهنگی به وسیله نهاد رهب...

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “هم کاری ۸۰ هزار استاد در برنامه‌های فرهنگی به وسیله نهاد رهبری” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد.

۳۰ خرداد ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...