فرهنگ و هنر

ماهنامه شاهد یاران ویژه خلبان شهید «غفور جدی» منتشر شد

ماهنامه بیننده یاران ویژه خلبان شهید «غفور جدی» پخش شد

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “ماهنامه بیننده یاران ویژه خلبان شهید «غفور جدی» پخش شد” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
دانشنامه دفاع مقدس پلدختر تدوین می‌شود

دانشنامه دفاع مقدس پلدختر تدوین می‌شود

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “دانشنامه دفاع مقدس پلدختر تدوین می‌شود” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته گروه دیگر رسانه های

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
حمله پلیس فرانسه به خبرنگاران صداوسیما نقض آشکار حقوق بشر است

حمله پلیس فرانسه به خبرنگاران صداوسیما نقض آشکار حقوق بشر اس...

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “حمله پلیس فرانسه به خبرنگاران صداوسیما نقض آشکار حقوق بشر است” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
«اباصلت بیات» در نمایشگاه کتاب رونمایی می‌شود

«اباصلت بیات» در کنفرانس کتاب معرفی می‌شود

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “«اباصلت بیات» در کنفرانس کتاب معرفی می‌شود” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته گروه فرهنگ و

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
نشریه شاهد یاران یادمان شهید «حسین املاکی» منتشر شد

نشریه بیننده یاران یادمان شهید «حسین املاکی» پخش شد

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “نشریه بیننده یاران یادمان شهید «حسین املاکی» پخش شد” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته گروه

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
جریان مقاومت باید سینما و هنر مناسب خودش را ایجاد کند/ جشنواره رسام گامی در جهت سینمای مقاومت است

جریان مقاومت باید سینما و هنر خوب خودش را ایجاد کند/ جشنواره...

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “جریان مقاومت باید سینما و هنر خوب خودش را ایجاد کند/ جشنواره رسام گامی در جهت سینمای مقاومت است” که

۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
چهار دهه عکاسی انقلاب در چهارمین نشست «چهل شاهد» بررسی می‌شود

چهار دهه عکاسی انقلاب در چهارمین نشست «چهل بیننده» بررسی می‌...

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “چهار دهه عکاسی انقلاب در چهارمین نشست «چهل بیننده» بررسی می‌شود” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به

۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
برپایی غرفه کتاب با موضوعات قرآنی در میدان امام حسین (ع)

برپایی غرفه کتاب با موضوعات قرآنی در میدان امام حسین (ع)

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “برپایی غرفه کتاب با موضوعات قرآنی در میدان امام حسین (ع)” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به

۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
کتاب «مرغ غریب عشق» رونمایی شد

کتاب «مرغ غریب عشق» معرفی شد

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “کتاب «مرغ غریب عشق» معرفی شد” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته خبرنگار فرهنگ و هنر

۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
همایشی با عنوان «پیاده‌روی خانوادگی» برگزار می‌شود

گردهمایی با عنوان «پیاده‌روی خانوادگی» برگزار می‌شود

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “گردهمایی با عنوان «پیاده‌روی خانوادگی» برگزار می‌شود” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته گروه فرهنگ و

۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...