مرصاد؛ مهر پایانی بر آمال بی‌اساس منافقین

مرصاد؛ مهر پایانی بر آمال بی‌اساس منافقین

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “مرصاد؛ مهر پایانی بر آمال بی‌اساس منافقین” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته گروه حماسه و

۶ مرداد ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
مروری بر شکست منافقین در عملیات مرصاد

مروری بر شکست منافقین در عملیات مرصاد

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “مروری بر شکست منافقین در عملیات مرصاد” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. گروه حماسه و جهاد دفاع

۵ مرداد ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...