اولین سالگرد «حاج حیدر» در بهشت زهرا (س) برگزار می‌شود

اولین سالگرد «حاج حیدر» در بهشت زهرا (س) برگزار می‌شود

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “اولین سالگرد «حاج حیدر» در بهشت زهرا (س) برگزار می‌شود” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد.  به نوشته

۱۶ فروردین ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
آثار دفاع مقدسی اگر دلی باشند، تاثیرگذار می‌شوند

کارهای دفاع مقدسی اگر دلی باشند، موثر می‌شوند

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “کارهای دفاع مقدسی اگر دلی باشند، موثر می‌شوند” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. تئاتر سوره (۴)/ حسین

۱۶ مرداد ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...