تشکر فرمانده کل ارتش از پیام امام جمعه اهل سنت و استاندار کرمانشاه

تشکر فرمانده کل ارتش از پیغام امام جمعه اهل سنت و استاندار ک...

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “تشکر فرمانده کل ارتش از پیغام امام جمعه اهل سنت و استاندار کرمانشاه” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار

۱۲ آذر ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
جلسه‌ای که بدون گفتن بسم الله آغاز شود مرا آلوده می‌کند

نشست‌ای که بدون گفتن بسم الله شروع شود مرا آلوده می‌کند

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “نشست‌ای که بدون گفتن بسم الله شروع شود مرا آلوده می‌کند” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به

۲۷ مهر ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...