هواپیماهای جاسوسی آمریکایی در تور پدافند هوایی افتادند/ تحویل سامانه باور 373 تا پایان سال

هواپیماهای جاسوسی آمریکایی در تور پدافند هوایی افتادند/ تحوی...

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “هواپیماهای جاسوسی آمریکایی در تور پدافند هوایی افتادند/ تحویل سامانه باور ۳۷۳ تا انتهای سال” که امیدواریم مورد بهره برداری

۱۲ شهریور ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
پروازهای عبوری از آسمان ایران باید مجوز داشته باشند

پروازهای عبوری از آسمان ایران باید مجوز داشته باشند

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “پروازهای عبوری از آسمان ایران باید مجوز داشته باشند” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. امیر اسماعیلی در

۹ شهریور ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
سرلشکر صالحی از سایت رادار شهید عباسپور بازدید کرد

سرلشکر صالحی از سایت رادار شهید عباسپور بازدید کرد

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “سرلشکر صالحی از سایت رادار شهید عباسپور بازدید کرد” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته گروه

۶ مرداد ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
موشک صیاد۳ عملیاتی شد/ ورود این موشک به شبکه یکپارچه پدافندی کشور

موشک صیاد۳ عملیاتی شد/ ورود این موشک به شبکه یکپارچه پدافندی...

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “موشک صیاد۳ عملیاتی شد/ ورود این موشک به شبکه یکپارچه پدافندی کشور” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد.

۳۱ تیر ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...