«سپر» جلوه خودباوری دفاع دریایی است/ حضور شناورهای ساخت ایران در «مدیترانه»/ توانایی ساخت «زیردریایی‌ اتمی» را داریم/ «دریا» را برای دشمنان ناامن می‌کنیم

«سپر» جلوه خودباوری دفاع دریایی است/ حضور شناورهای تولید ایر...

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “«سپر» جلوه خودباوری دفاع دریایی است/ حضور شناورهای تولید ایران در «مدیترانه»/ توانایی تولید «زیردریایی‌ اتمی» را داریم/ «دریا» را

۱۴ آذر ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
سردار فدوی از مراحل ساخت «موتور ملی دیزل سنگین» بازدید کرد

سردار فدوی از مراحل تولید «موتور ملی دیزل سنگین» بازدید کرد

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “سردار فدوی از مراحل تولید «موتور ملی دیزل سنگین» بازدید کرد” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به

۲۷ شهریور ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...