جنگنده‌های F-7 به موشک و تسلیحات جدید مجهز شدند

جنگنده‌های F-7 به موشک و تسلیحات تازه تجهیز شدند

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “جنگنده‌های F-7 به موشک و تسلیحات تازه تجهیز شدند” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته گروه

۲۱ مرداد ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...