اختتامیه جشنواره ورزشی فرزندان ارتشی برگزار شد

اختتامیه جشنواره ورزشی فرزندان ارتشی برگزار شد

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “اختتامیه جشنواره ورزشی فرزندان ارتشی برگزار شد” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته خبرنگار دفاعی ایمنی

۲۳ شهریور ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
پرداختن به آمادگی جسمانی یکی از اولویت‌های ارتش است

پرداختن به آمادگی جسمانی یکی از اولویت‌های ارتش است

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “پرداختن به آمادگی جسمانی یکی از اولویت‌های ارتش است” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. امیر فولادی: مدیرعامل

۲۳ مرداد ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...