امیر سیفی با خلبان جانباز ارتش دیدار کرد

امیر سیفی با خلبان جانباز ارتش دیدار کرد

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “امیر سیفی با خلبان جانباز ارتش دیدار کرد” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته گروه حماسه

۲۹ تیر ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
تجدید میثاق فرماندهان و کارکنان نهاجا با آرمان‌های امام راحل

تجدید میثاق فرماندهان و کارکنان نهاجا با آرمان‌های امام راحل

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “تجدید میثاق فرماندهان و کارکنان نهاجا با آرمان‌های امام راحل” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته

۱۶ بهمن ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...