فرانسه دومین کشور فروشنده تسلیحات به صدام

فرانسه دومین کشور فروشنده تسلیحات به صدام

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “فرانسه دومین کشور فروشنده تسلیحات به صدام” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. گروه دفاعی ایمنی دفاعی دفاع

۳۱ تیر ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
جشنواره سی و ششم فیلم فجر نقطه عطفی در تاریخ سینمای دفاع مقدس شد

جشنواره سی و ششم فیلم فجر نقطه عطفی در تاریخ سینمای دفاع مقد...

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “جشنواره سی و ششم فیلم فجر نقطه عطفی در تاریخ سینمای دفاع مقدس شد” که امیدواریم مورد بهره برداری شما

۲۳ بهمن ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...