تهدیدات دائماً در حال تغییر است/ تهدیدات زیستی منشاء اقتصادی دارد

تهدیدات دائماً در حال تغییر است/ تهدیدات زیستی منشاء اقتصادی...

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “تهدیدات دائماً در حال تغییر است/ تهدیدات زیستی منشاء اقتصادی دارد” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به

۱۲ تیر ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
کتاب «خاطرات سفیر» امسال در قالبی نو عرضه می‌شود

کتاب «خاطرات سفیر» امسال در قالبی نو معرفی می‌شود

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “کتاب «خاطرات سفیر» امسال در قالبی نو معرفی می‌شود” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته گروه

۱۱ فروردین ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...