برگزاری مراسم سالروز شهادت «ناصر غفاری» در بهشت زهرا

اجرا مراسم سالروز شهادت «ناصر غفاری» در بهشت زهرا

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “اجرا مراسم سالروز شهادت «ناصر غفاری» در بهشت زهرا” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته گروه

۲۳ شهریور ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...