برنامه روز اول یازدهمین جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت اعلام شد

برنامه روز اول یازدهمین جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت مطرح ...

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “برنامه روز اول یازدهمین جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت مطرح شد” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته

۲۱ آذر ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
رشد اعتبار «سینما حقیقت» در بخش بین‌المللی/ از هیات داوران مستقل در جشنواره «سینما حقیقت» دعوت شده است

افزایش اعتبار «سینما حقیقت» در قسمت بین‌المللی/ از هیات داور...

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “افزایش اعتبار «سینما حقیقت» در قسمت بین‌المللی/ از هیات داوران مستقل در جشنواره «سینما حقیقت» دعوت شده است” که امیدواریم

۱۳ آذر ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...