«جنگ، دوربین، من» نسبت به آثار قبلی فلاح‌فر اثر موفقی است

«جنگ، دوربین، من» درمقایسه با کارهای قبلی فلاح‌فر اثر درستی ...

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “«جنگ، دوربین، من» درمقایسه با کارهای قبلی فلاح‌فر اثر درستی است” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به

۲۱ مرداد ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
چرا خبرنگاران با فاصله بسیار از جبهه مقاومت گزارش تهیه می‌کنند؟/ افزایش اثرگذاری رسانه‌ای با استفاده از خبرنگاران محلی

چرا خبرنگاران با فاصله بسیار از جبهه مقاومت گزارش تهیه می‌کن...

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “چرا خبرنگاران با فاصله بسیار از جبهه مقاومت گزارش تهیه می‌کنند؟/ گسترش اثرگذاری مطبوعاتی با بهره برداری از خبرنگاران محلی”

۲۵ تیر ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...