خوانشگران متون «صحنه‌ای» و «خیابانی و محیطی» جشنواره تئاتر مقاومت معرفی شدند

خوانشگران متون «صحنه‌ای» و «خیابانی و محیطی» جشنواره تئاتر م...

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “خوانشگران متون «صحنه‌ای» و «خیابانی و محیطی» جشنواره تئاتر مقاومت معرفی شدند” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد.

۱۲ خرداد ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...