هنوز کسی بچه‌های جهادسازندگی را نشناخته است

هنوز کسی بچه‌های جهادسازندگی را نشناخته است

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “هنوز کسی بچه‌های جهادسازندگی را نشناخته است” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته خبرنگار فرهنگ و

۲۰ دی ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
تمدید مهلت شرکت در «جشنواره ملی جهادگران»/ هفته دوم تیرماه برگزاری اختتامیه

تمدید فرصت کمپانی در «جشنواره ملی جهادگران»/ هفته دوم تیرماه...

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “تمدید فرصت کمپانی در «جشنواره ملی جهادگران»/ هفته دوم تیرماه اجرا اختتامیه” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد.

۴ تیر ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...