نشست هم‌افزایی قرارگاه مرکزی راهیان نور آجا برگزار شد

نشست هم‌افزایی قرارگاه مرکزی راهیان نور آجا برگزار شد

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “نشست هم‌افزایی قرارگاه مرکزی راهیان نور آجا برگزار شد” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته خبرنگار

۸ مرداد ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...