سید مهدی شجاعی بسیار از خلوت مدیر تعریف کرد

سید مهدی شجاعی بسیار از خلوت مدیر تعریف کرد

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “سید مهدی شجاعی بسیار از خلوت مدیر تعریف کرد” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته خبرنگار

۱۲ مرداد ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
فضای گسترده ادبیات انقلاب جای کار بسیاری دارد

محیط گسترده ادبیات انقلاب جای کار بسیاری دارد

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “محیط گسترده ادبیات انقلاب جای کار بسیاری دارد” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته خبرنگار فرهنگ

۲۴ تیر ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
ماجرای پزشکی که می‌خواهد بیمارانش زندگی کنند نه اینکه زنده بمانند

ماجرای پزشکی که می‌خواهد بیمارانش زندگی کنند نه اینکه زنده ب...

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “ماجرای پزشکی که می‌خواهد بیمارانش زندگی کنند نه اینکه زنده بمانند” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به

۲۷ خرداد ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
همراه با «ماه نشان» برای کشف استعدادهای محروم

بهمراه «ماه نشان» برای کشف استعدادهای محروم

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “بهمراه «ماه نشان» برای کشف استعدادهای محروم” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته گروه فرهنگ و

۲۵ خرداد ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
محرومیت‌زدایی به یاد شهدای مدافع حرم

محرومیت‌زدایی به خاطر شهدای مدافع حرم

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “محرومیت‌زدایی به خاطر شهدای مدافع حرم” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به گزاش گروه فرهنگ و هنر

۲۵ خرداد ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
تربیت انقلابی و حرکت جهادی موضوع هشتمین قسمت «ماه نشان»

تربیت پیشرو و حرکت جهادی مسئله هشتمین قسمت «ماه نشان»

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “تربیت پیشرو و حرکت جهادی مسئله هشتمین قسمت «ماه نشان»” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته

۲۵ خرداد ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...