ما به نقاط مشترک نسل‌های مختلف در قالب اثر هنری پرداخته‌ایم

ما به نقاط مشترک نسل‌های مختلف در شکل اثر هنری پرداخته‌ایم

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “ما به نقاط مشترک نسل‌های مختلف در شکل اثر هنری پرداخته‌ایم” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به

۲۳ تیر ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
اکران «تنگه ابوقریب» از 17 مرداد

اکران «تنگه ابوقریب» از ۱۷ مرداد

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “اکران «تنگه ابوقریب» از ۱۷ مرداد” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته گروه فرهنگ و هنر

۷ تیر ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...