هشتمین کارگاه خاطره‌نویسی دفاع مقدس برگزار شد

هشتمین کارگاه خاطره‌نویسی دفاع مقدس برگزار شد

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “هشتمین کارگاه خاطره‌نویسی دفاع مقدس برگزار شد” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. امیر سرتیپ دوم «محمدرضا گرامی»

۹ اسفند ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...