آثار بخش بین‌الملل جایزه کتاب دفاع مقدس ضعف شکلی و محتوایی داشت

کارهای بخش بین‌الملل جایزه کتاب دفاع مقدس ضعف شکلی و محتوایی...

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “کارهای بخش بین‌الملل جایزه کتاب دفاع مقدس ضعف شکلی و محتوایی داشت” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد.

۳ بهمن ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
«حضرت یار» جزو پرشمارگان‌ترین کتاب‌های مرداد

«حضرت یار» جزو پرشمارگان‌ترین کتاب‌های مرداد

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “«حضرت یار» جزو پرشمارگان‌ترین کتاب‌های مرداد” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته گروه فرهنگ و هنر

۲۳ شهریور ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
زن از دیدگاه قرآن در فصلنامه «قرآن و حدیث» بررسی می‌شود

زن از دیدگاه قرآن در فصلنامه «قرآن و حدیث» بررسی می‌شود

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “زن از دیدگاه قرآن در فصلنامه «قرآن و حدیث» بررسی می‌شود” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. «منطق

۲۶ تیر ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...