امیر سیفی با خلبان جانباز ارتش دیدار کرد

امیر سیفی با خلبان جانباز ارتش دیدار کرد

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “امیر سیفی با خلبان جانباز ارتش دیدار کرد” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته گروه حماسه

۲۹ تیر ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
«نور» میان برد تا دست بلند «رعد» در خلیج فارس

«نور» میان برد تا دست بلند «رعد» در خلیج فارس

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “«نور» میان برد تا دست بلند «رعد» در خلیج فارس” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته

۱۱ فروردین ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
«ماهورا» حاصل چهار سال کار مداوم بود

«ماهورا» حاصل چهار سال کار مداوم بود

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “«ماهورا» حاصل چهار سال کار مداوم بود” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته خبرنگار فرهنگ و

۲۰ بهمن ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
روزشمار دفاع مقدس (24 مهر)

روزشمار دفاع مقدس (۲۴ مهر)

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “روزشمار دفاع مقدس (۲۴ مهر)” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. اتفاقات مهم این روز در تقویم شمسی

۲۴ مهر ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
یک فروند بالگرد هوانیروز ارتش دچار سانحه شد

یک فروند بالگرد هوانیروز ارتش دچار سانحه شد

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “یک فروند بالگرد هوانیروز ارتش دچار سانحه شد” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته گروه دفاعی

۷ مهر ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...