«قدر» کابوس صهیونیست‌ها

«قدر» کابوس صهیونیست‌ها

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “«قدر» کابوس صهیونیست‌ها” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. در سال خدمات رسانی از کالای ایرانی، گروه دفاعی

۸ مرداد ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
داده‌نما/ «هویزه» مرزبان امنیت ایران

داده‌نما/ «هویزه» مرزبان امنیت ایران

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “داده‌نما/ «هویزه» مرزبان امنیت ایران” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. در سال خدمات رسانی از کالای ایرانی،

۲ مرداد ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
داده‌نما/ پرواز با بالگرد ملی «صبا»

داده‌نما/ پرواز با بالگرد ملی «صبا»

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “داده‌نما/ پرواز با بالگرد ملی «صبا»” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. گروه دفاعی ایمنی خبرگزاری دفاع مقدس

۲۶ خرداد ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...