فرمانده جدید قرارگاه پدافند هوایی را بیشتر بشناسید

فرمانده تازه قرارگاه پدافند هوایی را بیشتر بشناسید

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “فرمانده تازه قرارگاه پدافند هوایی را بیشتر بشناسید” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته گروه دفاعی

۱۰ خرداد ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
سرلشکر فلاحی عامل استحکام و نوسازی «ارتش» بود

سرلشکر فلاحی عامل استحکام و نوسازی «ارتش» بود

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “سرلشکر فلاحی عامل استحکام و نوسازی «ارتش» بود” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته خبرنگار دفاعی

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
لزوم بهره‌گیری دانشجویان افسری ارتش از تجارب دفاع مقدس

لزوم سود‌گیری دانشجویان افسری ارتش از تجارب دفاع مقدس

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “لزوم سود‌گیری دانشجویان افسری ارتش از تجارب دفاع مقدس” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. امیر با این

۵ مرداد ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...