راه‌اندازی سایت «ایده‌پروری» توسط دانشگاه جامع امام حسین (ع)

راه‌اندازی سایت «فرضیه‌پروری» به وسیله دانشگاه جامع امام حسی...

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “راه‌اندازی سایت «فرضیه‌پروری» به وسیله دانشگاه جامع امام حسین (ع)” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته

۴ اسفند ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
یادمان شهدا؛ گذرگاهی است برای آرزومندان زمینی آسمان

یادمان شهدا؛ گذرگاهی است برای آرزومندان زمینی آسمان

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “یادمان شهدا؛ گذرگاهی است برای آرزومندان زمینی آسمان” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. دفاع پرس: از چگونگی

۷ مرداد ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...