نشست هم اندیشی فرمانده کل ارتش با تعدادی از درجه‌داران

نشست هم اندیشی فرمانده کل ارتش با چندین عدد از درجه‌داران

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “نشست هم اندیشی فرمانده کل ارتش با چندین عدد از درجه‌داران” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به

۱۶ تیر ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
نیرو‌های مسلح از ظرفیت خوبی برای نهال کاری برخوردار هستند

نیرو‌های مسلح از ظرفیت خوبی برای نهال کاری دارا هستند

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “نیرو‌های مسلح از ظرفیت خوبی برای نهال کاری دارا هستند” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. سردار سرتیپ

۱۴ اسفند ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...