داوران ایرانی در مسابقات غواصی ارتش‌های جهان بسیار خوب عمل کردند

داوران ایرانی در مسابقات غواصی ارتش‌های جهان بسیار خوب رفتار...

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “داوران ایرانی در مسابقات غواصی ارتش‌های جهان بسیار خوب رفتار کردند” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به

۱۵ مرداد ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
آثار برتر دومین جشنواره ملی فیلم ایثار معرفی شدند

کارهای برتر دومین جشنواره ملی فیلم ایثار معرفی شدند

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “کارهای برتر دومین جشنواره ملی فیلم ایثار معرفی شدند” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته خبرنگار

۲ مرداد ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...