ترویج و نشر فرهنگ ایثار و شهادت با جشن تولدهای مردمی شهدا صورت می‌گیرد

ترویج و نشر فرهنگ ایثار و شهادت با جشن تولدهای مردمی شهدا اج...

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “ترویج و نشر فرهنگ ایثار و شهادت با جشن تولدهای مردمی شهدا اجرا میشود” که امیدواریم مورد بهره برداری شما

۱۵ شهریور ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...