لزوم انتقال ارزش‌های دفاع مقدس در پوشش هنر

لزوم انتقال ارزش‌های دفاع مقدس در پوشش هنر

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “لزوم انتقال ارزش‌های دفاع مقدس در پوشش هنر” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته خبرنگار دفاعی

۶ اسفند ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
شهید استاد مرتضی من را به عنوان نویسنده کتابش برگزید

شهید استاد مرتضی من را با اسم نویسنده کتابش برگزید

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “شهید استاد مرتضی من را با اسم نویسنده کتابش برگزید” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. «مریم سادات

۴ اسفند ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
سی‌امین قرار ماهانه فرزندان شهدا در آخرین ماه سال

سی‌امین قرار ماهانه فرزندان شهدا در تازه ترین ماه سال

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “سی‌امین قرار ماهانه فرزندان شهدا در تازه ترین ماه سال” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته

۳ اسفند ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
تولید ۴۰۰ عنوان کتاب صوتی و ۵۰ کتاب جدید به پنج زبان دنیا در حوزه دفاع مقدس در سال آینده

تولید ۴۰۰ عنوان کتاب صوتی و ۵۰ کتاب تازه به پنج زبان دنیا در...

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “تولید ۴۰۰ عنوان کتاب صوتی و ۵۰ کتاب تازه به پنج زبان دنیا در عرصه دفاع مقدس در سال آتی”

۲ اسفند ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
از سه کتاب در حوزه دفاع مقدس رونمایی شد

از سه کتاب در عرصه دفاع مقدس معرفی شد

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “از سه کتاب در عرصه دفاع مقدس معرفی شد” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. با حضور سردار

۳۰ بهمن ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
پیکر‌های مطهر سه شهید دوران دفاع مقدس شناسایی شد

پیکر‌های مطهر سه شهید دوران دفاع مقدس شناسایی شد

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “پیکر‌های مطهر سه شهید دوران دفاع مقدس شناسایی شد” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته گروه

۲۵ بهمن ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
خوشایندسازی محیط سربازی به دستور فرمانده معظم کل قوا

خوشایندسازی محیط سربازی به دستور فرمانده معظم کل قوا

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “خوشایندسازی محیط سربازی به دستور فرمانده معظم کل قوا” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته خبرنگار

۲۵ بهمن ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
علت ثبت نشدن خاطرات پزشکان در دفاع مقدس کمبود وقت این قشر است

دلیل ثبت نشدن خاطرات پزشکان در دفاع مقدس کمبود وقت این قشر ا...

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “دلیل ثبت نشدن خاطرات پزشکان در دفاع مقدس کمبود وقت این قشر است” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار

۲۴ بهمن ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
انتشار فصلنامه «نگین ایران» از سر گرفته شد

انتشار فصلنامه «نگین ایران» از سر گرفته شد

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “انتشار فصلنامه «نگین ایران» از سر گرفته شد” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته گروه فرهنگ

۲۴ بهمن ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
جشنواره سی و ششم فیلم فجر نقطه عطفی در تاریخ سینمای دفاع مقدس شد

جشنواره سی و ششم فیلم فجر نقطه عطفی در تاریخ سینمای دفاع مقد...

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “جشنواره سی و ششم فیلم فجر نقطه عطفی در تاریخ سینمای دفاع مقدس شد” که امیدواریم مورد بهره برداری شما

۲۳ بهمن ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...