هرگز از شهادت فرزندم پشیمان نشدم/ «دفترچه مراقبت» پسرم را آسمانی کرد

هرگز از شهادت فرزندم پشیمان نشدم/ «دفترچه مراقبت» پسرم را آس...

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “هرگز از شهادت فرزندم پشیمان نشدم/ «دفترچه مراقبت» پسرم را آسمانی کرد” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد.

۴ بهمن ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
شهید قرآنی که برای کار جهادی النگوی همسرش را فروخت

شهید قرآنی که برای کار جهادی النگوی همسرش را فروخت

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “شهید قرآنی که برای کار جهادی النگوی همسرش را فروخت” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته

۲۷ دی ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
برنامه «مجمع وعاظ انقلابی» برای دیدار با خانواده شهدا

برنامه «مجمع وعاظ پیشرو» برای دیدار با خانواده شهدا

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “برنامه «مجمع وعاظ پیشرو» برای دیدار با خانواده شهدا” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. سید امیر عبدالملکی

۱۳ مرداد ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...