راه‌اندازی سایت «ایده‌پروری» توسط دانشگاه جامع امام حسین (ع)

راه‌اندازی سایت «فرضیه‌پروری» به وسیله دانشگاه جامع امام حسی...

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “راه‌اندازی سایت «فرضیه‌پروری» به وسیله دانشگاه جامع امام حسین (ع)” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته

۴ اسفند ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...