شهادت آرزوی «محسن» بود/ کمک به جنگ‌زده‌های سوریه یکی از بزرگترین دغدغه‌های او بود

شهادت آرزوی «محسن» بود/ کمک به جنگ‌زده‌های سوریه یکی از بزرگ...

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “شهادت آرزوی «محسن» بود/ کمک به جنگ‌زده‌های سوریه یکی از بزرگترین دغدغه‌های ایشان بود” که امیدواریم مورد بهره برداری شما

۱۹ مرداد ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
تجلیل از خانواده خبرنگار شهید محمود صارمی در فرهنگسرای مهر

تجلیل از خانواده خبرنگار شهید محمود صارمی در فرهنگسرای مهر

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “تجلیل از خانواده خبرنگار شهید محمود صارمی در فرهنگسرای مهر” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته

۱۶ مرداد ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
خبرنگاران با رشد آگاهی مردم نقش مهمی در توسعه جامعه دارند

خبرنگاران با اضافه شدن آگاهی مردم نقش مهمی در پیشرفت جامعه د...

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “خبرنگاران با اضافه شدن آگاهی مردم نقش مهمی در پیشرفت جامعه دارند” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد.

۱۶ مرداد ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...