نخستین همایش ملی علوم، فناوری‌ها و سامانه‌های شبیه‌ساز برگزار می‌شود

اولین همایش ملی علوم، تکنولوژی‌ها و سامانه‌های شبیه به‌ساز ب...

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “اولین همایش ملی علوم، تکنولوژی‌ها و سامانه‌های شبیه به‌ساز برگزار می‌شود” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...