باید کمک کنیم رویکرد انقلابی در ارتش تقویت شود

باید کمک کنیم نگاه پیشرو در ارتش تقویت شود

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “باید کمک کنیم نگاه پیشرو در ارتش تقویت شود” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته گروه

۷ تیر ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...