تاکنون چهار بار آمریکایی‌ها را در آب‌های خلیج فارس دستگیر کرده‌ایم/ دشمنان به دنبال بازدارندگی در مقابل ما هستند

تا اینجای کار چهار بار آمریکایی‌ها را در آب‌های خلیج فارس دس...

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “تا اینجای کار چهار بار آمریکایی‌ها را در آب‌های خلیج فارس دستگیر کرده‌ایم/ دشمنان در جستجوی بازدارندگی در طرف دیگر

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
سردار فدوی از مراحل ساخت «موتور ملی دیزل سنگین» بازدید کرد

سردار فدوی از مراحل تولید «موتور ملی دیزل سنگین» بازدید کرد

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “سردار فدوی از مراحل تولید «موتور ملی دیزل سنگین» بازدید کرد” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به

۲۷ شهریور ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
هم‌افزایی ارتش و سپاه در مسیر تحقق اقتدار دریایی

هم‌افزایی ارتش و سپاه در مسیر تحقق اقتدار دریایی

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “هم‌افزایی ارتش و سپاه در مسیر تحقق اقتدار دریایی” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته گروه

۲۰ شهریور ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
انتقاد از تغییر پرچم ایران در کشتی‌های شرکت نفتکش و کشتیرانی/ هیچ‌کس جرات نگاه‌چپ به کشتی‌های ایران را ندارد

انتقاد از تغییر پرچم ایران در کشتی‌های کمپانی نفتکش و کشتیرا...

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “انتقاد از تغییر پرچم ایران در کشتی‌های کمپانی نفتکش و کشتیرانی/ هیچ‌کس جرات نگاه‌چپ به کشتی‌های ایران را ندارد” که

۱۵ تیر ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...