رشد چشمگیر علمی و نظامی دانشگاه دریایی نوشهر

افزایش چشمگیر علمی و نظامی دانشگاه دریایی نوشهر

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “افزایش چشمگیر علمی و نظامی دانشگاه دریایی نوشهر” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته گروه دفاعی

۲۱ تیر ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
حمایت از کالای ایرانی در «ایران ساخت ایران»

خدمات رسانی از کالای ایرانی در «ایران تولید ایران»

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “خدمات رسانی از کالای ایرانی در «ایران تولید ایران»” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته خبرنگار

۹ تیر ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...