حضور فرمانده تیپ رمضان در منزل شهید رشید+ فیلم

حضور فرمانده تیپ رمضان در منزل شهید رشید+ فیلم

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “حضور فرمانده تیپ رمضان در منزل شهید رشید+ فیلم” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته خبرنگار

۱۲ تیر ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...