جشنواره سی و ششم فیلم فجر نقطه عطفی در تاریخ سینمای دفاع مقدس شد

جشنواره سی و ششم فیلم فجر نقطه عطفی در تاریخ سینمای دفاع مقد...

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “جشنواره سی و ششم فیلم فجر نقطه عطفی در تاریخ سینمای دفاع مقدس شد” که امیدواریم مورد بهره برداری شما

۲۳ بهمن ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
اعلام نامزدهای بخش سینمایی و مستند هفدهمین جشن «حافظ»

مطرح نامزدهای بخش سینمایی و مستند هفدهمین جشن «حافظ»

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “مطرح نامزدهای بخش سینمایی و مستند هفدهمین جشن «حافظ»” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته گروه

۲۷ تیر ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...