روایتی جسورانه از داعش در برنامه این هفته «به اضافه مستند»

روایتی جسورانه از داعش در برنامه در هفته جاری «به اضافه مستن...

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “روایتی جسورانه از داعش در برنامه در هفته جاری «به اضافه مستند»” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد.

۲۱ خرداد ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
پخش مستند «داستان تقریب» امشب از شبکه مستند سیما

پخش مستند «جریان تقریب» امشب از شبکه مستند سیما

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “پخش مستند «جریان تقریب» امشب از شبکه مستند سیما” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته گروه

۲۹ مرداد ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...