داستان شهیدی که می‌خواست مانند «حر» به شهادت برسد

جریان شهیدی که می‌خواست مانند «حر» به شهادت برسد

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “جریان شهیدی که می‌خواست مانند «حر» به شهادت برسد” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. سردار «حسین الله‌کرم»

۱۶ مهر ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...