گلایه‌های همسر خبرنگار شهید فاجعه منا از بی‌مهری مسوولین

گلایه‌های همسر خبرنگار شهید فاجعه منا از بی‌مهری مسوولین

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “گلایه‌های همسر خبرنگار شهید فاجعه منا از بی‌مهری مسوولین” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته خبرنگار

۱۶ مرداد ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...